Om kun 2 uker drar jeg til India for å praktisere Mysore hos Lino Miele. Blir borte i 3 uker hvor jeg skal prøve meg på en «Panchakarma» clense som tar 10 dager, deretter praktisere i 2 uker. Å gjøre begge deler på en gang skal være veldig mye for kroppen, så bruker de første 10 dagene til å meditere og gjøre andre slags praksiser en en hard ashtanga praksis.